Visie

De essentie
Het leven is makkelijker wanneer je weet wie je in essentie bent. Wat drijft jou? Wat zijn jouw kernwaarden, waar wil je uitkomen, wat is echt belangrijk voor jou? En heel belangrijk: wat zijn jouw beschermingsmechanismen? Wie zit er achter het stuur wanneer jij je rot voelt, het leven even niet meezit en jij niet weet wat te doen? Wanneer je jouw beschermingsmechanismen herkent, kun je makkelijker omgaan met wat er op jouw pad komt.

De verbinding met jezelf

We leven in een wereld die een enorm appèl doet op ons hoofd. Veel mensen vergeten dat ze een lijf hebben dat hen signalen geeft en comfort kan bieden; een lijf van waaruit ze de wereld kunnen ervaren. Ons lijf dient vooral om ons hoofd van de ene naar de andere plek te dragen. Soms ervaren we ons lichaam pas doordat het pijn gaat doen, uitgeblust raakt. Maar het lijf kan ook goede signalen geven: ‘iets voelt goed’. Als je in verbinding staat met je hele zelf, niet alleen met je hoofd, zul je ervaren dat het makkelijker is om keuzes te maken of te voelen waar jouw grens ligt.

Leven vanuit je kern
Ieder mens heeft een kern, vanuit die kern komen onze drijfveren, verlangens en zingeving. Er zijn meestal veel lagen om die kern heen gekomen, bijvoorbeeld mechanismen om ons staande te houden. Daardoor is het soms niet gemakkelijk om contact met die kern te houden. Ook in de dagelijkse hectiek kun je snel het contact met je kern kwijtraken. De vraag ‘Wat wil ik nu echt?’ wordt dan moeilijk te beantwoorden.

Holistisch
Ik heb een holistische visie. Dat wil zeggen: ik ga ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat en alles elkaar beïnvloedt. Als mens ben je lichaam én ziel, verbonden met jouw omgeving, jouw verleden, het nu én de toekomst die je voor je ziet. Tussen al deze aspecten vindt wisselwerking plaats.

De verbinding tussen boven en onder
Bewustwording, zingeving, spiritualiteit. Allemaal woorden die staan voor zowel het grotere plaatje als voor het afdalen in jezelf. Bewustwording heeft vooral zin als je in verbinding staat met jezelf en met de aarde. Anders – en dit geldt zeker voor gevoelige mensen – kun je gaan zweven. Als je in verbinding staat met je héle zelf, kun je een stap zetten die beklijft en die bekrachtigt wie jij bent.