Privacybeleid

Privacybeleid

Jouw privacy is heel belangrijk  voor Jolanda van der Pol Coaching. Met deze verklaring wil ik je informeren hoe Jolanda van der Pol Coaching omgaat met jouw persoonsgegevens en met de rechten die je hebt met betrekking tot deze gegevens. Ik adviseer je deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Jolanda van der Pol Coaching gaat zorgvuldig om met je gegevens!

Jolanda van der Pol Coaching is een eenvrouwsbedrijf gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, gevestigd op Mellum 14, 1506 BM Zaandam. In deze hoedanigheid is Jolanda van der Pol Coaching verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten. Met deze persoonsgegevens gaat Jolanda van der Pol Coaching steeds zorgvuldig om. Weet dat jouw gegevens in het verleden nooit zijn doorverkocht aan derden en dat dit in de toekomst ook nooit zal gebeuren.

Jolanda van der Pol is de Functionaris Gegevensbescherming van Jolanda van der Pol Coaching en zij is te bereiken via jolandavanderpol@gmail.com of 06-17974583.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien je klant bent van Jolanda van der Pol Coaching maar ook als je nog geen gebruik hebt gemaakt van de diensten van Jolanda van der Pol Coaching kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Waarom verwerkt Jolanda van der Pol Coaching persoonsgegevens?

Jolanda van der Pol Coaching verwerkt persoonsgegevens om je een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt Jolanda van der Pol Coaching je gegevens:

  • om contact met je op te kunnen nemen als het nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld bij inschrijven voor een webinar of workshop)
  • voor het afhandelen van je betaling
  • om je inspiratiebrieven te sturen met inspiratieblogs, een up-to-date dienstenaanbod en aanbiedingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Jolanda van der Pol Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jolanda van der Pol Coaching) tussen zit.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jolanda van der Pol Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en op basis van wettelijke verplichtingen (zoals boekhouding en belastingdienst, beide 10 jaar).

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Jolanda van der Pol Coaching zal je gegevens niet verkopen aan derde partijen. Je gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jolanda van der Pol Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kun je zelf heel gemakkelijk en te allen tijde doen met de links onderaan de Inspiratiebrieven die je van Jolanda van der Pol Coaching ontvangt, of door schriftelijk/email contact op te nemen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Jolanda van der Pol Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar jolandavanderpol@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Jolanda van der Pol Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe bescherm ik je persoonsgegevens?

Jolanda van der Pol Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolandavanderpol@gmail.com.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Ingesloten inhoud van andere websites

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang ik jouw data bewaar

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar ik jouw data naartoe stuur

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Laatst bijgewerkt april 2021