Tarieven

Tarief en tijdsduur

Het tarief voor particulieren is inclusief BTW, inclusief voorbereiding en het opstellen en doornemen van opdrachten. Een coachsessie duurt ongeveer een uur.

Individuele coaching: €110,-  (60 minuten)

Relatiecoaching €165,-  (90 minuten)

Hoe vaak je komt, heeft te maken met verschillende factoren. De gemiddelde frequentie van de sessies is eens in de twee à drie weken. Op die manier heb je voldoende tijd om de inzichten die je meeneemt te plaatsen en opdrachten uit te werken. Ook blijft zo de regelmaat erin. Dat helpt om blijvende veranderingen door te voeren.

De duur van de begeleiding en het aantal sessies is afhankelijk van de persoon en de situatie, maar coaching is in principe een kortdurende interventiemethode.